Popis
Squash je halová hra na zimu i léto pro dva hráče.
Hraje se se speciálním míčkem, squashovými raketami a v souladu s pravidly *WSF.
Squash bývá označován za jeden z nejintenzivnějších způsobů zvyšování celkové tělesné výkonnosti. Při squashi trénujete svou celkovou kondici, pružnost, soustředěnost a zároveň se i dobře pobavíte.
*WSF - Pravidla mezinárodní dvouhry, schválená WSF (Světovou Squashovou Federací)
Pravidla
Hra se odehrává na relativně malé ploše mezi čtyřmi stěnami kurtu. Na začátku hry hráči losují o podání a poté je hra zahájena podáním z daného pole a výměna končí v případě, že míč spadne protihráči na zem dvakrát nebo jej vůbec neodehraje.
Jednou ze zásad hry je naučit se své údery velmi dobře mířit, aby nedošlo ke zranění jednoho z hráčů. Jestliže se hráč dotkne raketou nebo částí těla protihráče, v přátelském utkání se zahrává "let" neboli nové podání. V oficiální zápase rozhodne o řešení situace rozhodčí. Hráč nesmí svému protihráči žádným způsobem překážet, nelze krýt míček nebo mu stát v cestě, nelze zahrát míček na své nebo partnerovo tělo. Vždy by mělo dojít k přerušení hry v případě, že hráč stojí na dráze dopadu míčku. Pokud k tomu dojde při podání protihráče, je mu přidělen tzv. "stroke", neboli bod při vlastním podání. Pokud chyboval podávající hráč, dochází ke "ztrátě", neboli výměně podání. Nový míč - LET - znamená nerozhodnou výměnu; nikdo výměnu nevyhrál a podávající hráč podává znovu ze stejného pole podání. Let se nařizuje v případě, že došlo k přerušení hry za nejasných okolností, kdy nedošlo ke zřejmé chybě ani jednoho z hráčů, případně v jiné nezřetelné situaci.
Body
utkání se hraje na dva (ženy), či tři (muži) vítězné sety do 9 bodů. Jestliže stav setu je 8 : 8, určí hráč na příjmu, zda se bude hrát do 9 nebo 10 bodů. Podávající hráč rozhodne, z které strany se bude podávat. Získá-li podávající bod, strany se vymění. Vyhraje-li výměnu přijímající, získává ztrátu a stranu pro podání si vybere sám. Při každém následném nerozhodném stavu 8 : 8 v setu se hraje do stavu bodů (9, 10) již dříve určeném přijímajícím hráčem.
(c) 2013